Formatet på siden er tilpasset skærm 1024x780
 Beboerservice & vejledninger

Fællesantenne

Ejerforeningen stiller et fællesantenneanlæg til rådighed
Programmerne
Signalet er digitalt og er det samme, som du selv kan nedtage med f.eks. en stueantenne.
Alle tilgængelige danske og svenske TV-programmer samt danske DAB-radio programmer distribueres.
Dansk TV2 kræver abonnement hos BOXER. BOXER-programmer kan modtages, når der abonneres på dette. Kontakt www.boxertv.dk/.
Tilslutning
Signalet distribueres via kabler til alle lejligheder, hvor signalet afsluttes i en udtagsdåse for TV.
DAB-radioprogrammer kan enten modtages via dit TV, hvis dette kan levere DAB, eller ved at få udskiftet udtagsdåsen til et udtag med både TV- og digitalt radio-udtag.
Betaling
Alle ejere betaler til fællesantenneanlægget gennem de opkrævede fællesomkostninger til ejerforeningen uanset om det rent faktisk er muligt at anvende det.
Manglende tilslutning
Alle lejligheder har fået etableret forbindelse til anlægget da dette blev anlagt. Lejligheder skifter ejere, hvorfor det er besluttet, at når en ejer "nedlægger" en forbindelse, så er det den nuværende ejers omkostning, at genetablere. For at undgå at alle ejere betaler for den enkeltes valg**.
Genetablering skal aftales med vores faste leverandør skal gå gennem vores vicevært.
Ejerforeningen har brug for hjemmel til at opkræve ejeren efterfølgende. Derfor skal du skrive en mail til viceværten, at du gerne vil have genetableret signalet til lejligheden. Brug venligst Kontakt på www.efet.dk/.
Regningen vil i første omgang blive betalt af ejerforeningen. Dette for at sikre, at ejeren ikke bliver opkrævet andre omkostninger end dem, der direkte vedrører genetableringen til lejligheden.
Vi har ikke ret mange fortilfælde, hvor signalet skal genetableres. Derfor har hverken vi eller leverandøren mulighed for at give et godt overslag. Men opgaven består i, at føre et kabel gennem udluftningsskakten til lejligheden, gennem væggen til stuen til eksisterende eller nyt stik; tilslutte den centrale enhed; måle at der kommer signal frem til lejligheden.
**NOTE: I ejerlejlighedsloven er det fastslået at fælles midler ikke må bruges til at fremme den enkeltes forhold. Det prøver vi at efterleve. Den enkelte kan beskytte sig selv ved et check, at tv-signalet er til stede ved overtagelsen af lejligheden og hvis ikke aftaler med sælger, om det skal bringes i orden.
Fejl, ansvar og service
Læs venligst afsnittet Fejlfindingsguide herunder, hvis du oplever fejl.
Udbedring af fejl på modtage-nettet frem til udtaget i lejligheden bekostes som udgangspunkt af ejerforeningen.
BEMÆRK: Du hæfter selv for omkostningerne ved tilkald af service, hvis tilkaldet ikke omfattes af EFET bestyrelses ansvar.

Opdateret 18-12-2014.

YouSee kabel-TV YouSee har indlagt kabler i flere lejligheder og er til stede i ejendommen. Oprettelse af abonnement, tilslutning, nedlæggelse og reparation af de dertil hørende kabler er den enkelte ejers og YouSee's ansvar. Når YouSee har behov for adgang til ejendommen må den enkelte abonnent sikre dette ved at være til stede med nøgle. Vicevært og bestyrelsen udleverer ikke nøgler.
Fejlfindingsguide Radio- & TV-Programmer

Mangler Radio-tv-signalet helt, delvist eller fryser billeder og lyd:

 1. hos dig og kun hos dig, så er det sandsynligvis en fejl hos dig.
 2. hos alle i samme husblok, men ikke i den anden blok, så er det sandsynligvis en lokal kabelfejl eller fejl i en forstærker.
 3. hos alle brugere af anlægget, så er der fejl i hovedanlægget.

 

Ad 1 Fejl hos dig

Mange ærgrelser kan spares, hvis man bruger lidt tid på at undersøge om en fejl kan være opstået i din egen bolig. Selv om det lige virkede før, så kan der godt været opstået en fejl i dit eget udstyr eller nogen i husstanden har skubbet til noget, der har ændret installationen.

Følg anvisningerne herunder inden du anmelder en fejl:

Oplever du periodiske udfald eller intet signal på dit tv/radio?
 • Undersøg, om der er strøm på tv / radio og evt. settop-box.
 • Undersøg, om antenneledningen og andre kabler er forbundet rigtigt.
 • Prøv at koble fjernsynet direkte til antennestikket i væggen (kun nyere TV).
 • Prøv forskellige antenneledninger.
 • Undersøg om dine naboer har signal. Hvis naboerne heller ikke har signal, så følg vejledningerne til Ad 2 3.
 • Er der problemer med lyden?
 • Se efter om scart- eller HDMI-kablet til settop-box sidder rigtigt.
 • Tjek volumen- og mute-knap på fjernbetjeningen.
 • Hvis du oplever sne, grumset billede eller anden forstyrrelse af signalet
 • Prøv at søge kanalerne ind igen.
 • Prøv at koble fjernsynet direkte til antennestikket i væggen (kun nyere TV).
 • Ad 2 +3 Fejl hos flere eller alle
  Kontakt dine naboer og tal med nok til, at der opnås sikkerhed for fejlens omfang.

  Kontakt EFET's vicevært, som vil kontakte vor antenneleverandør.

  BEMÆRK: Du hæfter selv for omkostningerne ved tilkald af service hvis tilkaldet ikke omfattes af EFET bestyrelses ansvar.

 • BOXER Info Kanal
 • DR1#
 • DR2#
 • DR HD*
 • DR K*
 • DR Ramasjang*
 • DR Synstolkning
 • DR Update*
 • FamilieTV
 • Folketinget
 • France 24
 • G-tv
 • Hovedstaden
 • Kanal København
 • SVT 1 Halland
 • SVT 1 Syd
 • SVT 2 Halland
 • SVT 2 Syd
 • SVT B / SVT 24
 • SVT Kundskabskanalen
 • TV2 kræver aftale med en TV-distributør fra 11-01-2012 f.eks. BOXER.
 • TV 2 Lorry
 • TV 4 Malmø
 • 6'eren
   
 • DAB radio programmer
 • Nyheder
  Se TV2 efter 11.01.2012
  TV2 skifter til betalingskanal 11.01.2012 og kræver derfor, at du er tilsluttet en programleverandør for at kunne se TV2 efter denne dato. Fællesantennen virker som din private antenne på taget. Derfor er et abonnement hos BOXER i praksis den eneste mulighed, hvis du fortsat vil se TV2 efter 11.01.2012 via fællesantennen.

  MINDSTE LØSNING
  Er dit TV nyt med indbygget MPEG4 modtager og plads til et indstikskort, kan du hos BOXER få et TV2-kort (abonnement) for ca. kr. 200 årligt + engangsinvestering til indstikskort til ca. kr. 500.

  Er dit TV IKKE nyt og har ikke en indbygget MPEG4 modtager, kan du hos BOXER få et TV2-kort (abonnement) for ca. kr. 200 årligt + engangsinvestering til en modtagerboks til ca. kr. 500.

  Se flere detaljer hos BOXER LINK: http://www.boxertv.dk/

  Se aktuelt tilbud i BOXER's folder

  Se alternativ hos YouSee LINK: http://yousee.dk/bestiltv

  P2 programmet forlader FM 01.11.2011 og kan herefter kun høres på DAB
  Alle tilgængelige DAB programmer kan modtages på vor fællesantenne. Signalet distribueres via kabler til alle lejligheder, hvor signalet afsluttes i en udtagsdåse for TV. DAB-radioprogrammer kan enten modtages via dit TV, hvis dette kan levere DAB, eller ved at få udskiftet udtagsdåsen til et udtag med både TV- og digitalt radio-udtag. Ejerforeningens antenneleverandør kan købes til at foretage dette skift.
  Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

  § 6, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

  »Ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker fordeling af DR1, DR2, DR K, DR Ramasjang og TV 2, herunder de regionale programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område, tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning og tv-kanalen FOLKETINGET.«

  Folketinget, den 2. december 2010

  Fra Info-Brev, november 2010


  Fællesantennen
  I forbindelse med overgangen til digitale antennesignaler 1. oktober 2009 blev lovgivningen ændret så EFET blev forpligtet til at distribuere alle tilgængelige gratis programmer (digitale). Imidlertid besluttede bestyrelsen, at EFET fortsat ville omsætte og distribuere de analoge programmer, selvom disse signaler ikke længere blev distribueret af programudbyderne.

  Der har dog jævnligt været problemer med en del programmer. Hver gang har det været forbundet med omkostninger for EFET, at få genetableret programmerne.

  Derfor har bestyrelsen besluttet at stoppe med at distribuere de analoge programmer senest ved årsskiftet 2010/2011.

  Fra Beretningen til generalforsamlingen 22.04.2010


  31. oktober 2009 slukkedes udsendelse af analoge antennesignaler i Danmark, hvorefter kun digitale signaler udsendes. Fremføring og distribution af de hidtidige analoge signaler vil være uændret så længe foreningens nuværende udstyr som omsætter det digitale signal til analogt signal fungerer, men dette vil ikke blive erstattet når det bliver defekt.

  Alle beboere der benytter fællesantennen vil altså i løbet af en årrække skulle gå over til digitale signaler.

  Det betyder at TV uden DVB-T indbygget (traditionelle TV) indtil videre stadig kan modtage signalet som de plejer.
  Fremføring og distribution til de enkelte lejligheder af de digitale TV-signaler, som gratis kan nedtages, med de nuværende antenner, er etableret.

  Alle kan modtage disse signaler via fællesantenneanlægget.

  Dette betyder at fladskærms-TV med indbygget DVB-T modul kan vise TV i digital kvalitet, ligesom det er muligt selv at anskaffe tuner der kan omsætte de digitale signaler til brug med et traditionelt fjernsyn.

  til sidens top    |    WebMaster